Järelkaja Wuppertali kontserdile

Pärast TANi esinemist Wuppertali koorinädala raames 06.06.2007 toimunud kontserdil «Tallinnast Broadwayni» ilmus kohalikus ajakirjanduses järgmise sisuga artikkel:

Helid lendlesid kergelt nagu liblikad

Kas teadus ja muusika sobivad kokku? Eesti naiskoori esinemine Wuppertali koorinädalal juunis 2007 näitas, et sobivad – ja suurepäraselt. Eesti Teaduste Akadeemia 23 daami jätsid teaduslikkuse ja akadeemilise kuivuse kaugele seljataha ja esitasid erakordset kultuurset koorilaulu. Eriti kaasaegse eesti muusikaga demonstreerisid nad siinmail peaaegu tundmatut elavat rahvalaulukultuuri.

Heliloojad, nagu Ester Mägi ja Veljo Tormis, kelle kuulsaim õpilane on Arvo Pärt, säilitasid vanad viisid, rüütades need moodsasse muusikakeelde. See kõlas sageli melanhoolselt oma maheda kõla, kriipiva kromaatika ja rahuliku meloodiapoognaga üle heliderikka teose («Pieta»). Seejuures laulsid naised kõige vaiksemat pianissimot nii kõlavalt, et täitsid linnahalli saali oma häältega.

Ka Arvo Ratassepp, 1959.a. asutatud koori dirigent, hoidis oma kompositsioonides traditsiooni: laul liblikast («Liblik») kõlas nii sulgkergelt, et uskusid kuulvat liblikatiibade õrna värinat.

Naised suutsid sosistada, vadistada, hüüda ja karjuda ka kõige kõrgemal nivool. Häälerühmad allusid koorijuht Andrus Siimoni juhatusele alati täpselt. Alati olid kooskõlas intonatsioon ja mitmehäälne laul.