Kodukord

 1. Harjutuste aja ja koha määrab koori juhatus kokkuleppel dirigendiga.
 2. Laulja tuleb harjutusele õigel ajal.
 3. Harjutusel austatakse üksteise tööd.
 4. Oma puudumisest või vältimatust hilinemisest teatab laulja ette kas häälerühma- või koorivanemale.
 5. Laulja puudumine koori ürituselt ei vabasta teda osamaksust ega teistest üritusega seotud kohustusest.
 6. Laulja, kes mingil põhjusel ei saa ajutiselt (alates ühest kuust) osaleda koori töös, kirjutab juhatusele avalduse.
 7. Laulja, kes on avaldust esitamata koori tööst eemal olnud kauem kui 3 kuud, kustutatakse juhatuse otsuse alusel koori nimekirjast.
 8. Kooris tuleb tasuda liikmemaksu. Laulja põhjendatud taotluse korral teeb juhatus otsuse soodustatud maksu kohta.
 9. Esinemisel kannab laulja korraldusele vastavat riietust.
 10. TANi riietuse annab lauljale varahoidja allkirja vastu. Laulja hoiab riietust hoolikalt, kannab üksnes koori üritustel ja tagastab korralduse kohaselt.
 11. Laulja hoolitseb temale usaldatud nootide eest ja tagastab need korralduse kohaselt.
 12. Koorist lahkumisel või ajutisel eemalolekul üle ühe kuu tagastab laulja tema käes oleva koori vara meeldetuletuseta ja viivitamatult.
 13. Laulja sulgeb harjutuse ajaks mobiiltelefoni. Hädavajaliku kõne korral küsib luba dirigendilt ning räägib väljaspool prooviruumi.

Juhatus kinnitanud 25. veebruaril 2003