Sümboolika

Moto

Laulus kõlab ajastu hääl,
kõlavad ajastu tunded,
laulus heliseb ühte
kõikide südamehääl!

Pikalt idanenud mõte, et kooril võiks ikka moto ka olla, leidis teostuse 2009. aasta sügise hakul, kui lähenemas oli TANi 50. sünnipäev ja heliplaadi salvestamiseks tehti viimaseid pingutusi. Vastselt valminud lipu lindile jäädvustatud tsitaat koori asutajalt Arvo Ratassepalt tundus oma mõttelt motoks vägagi sobivat. Lause lõpu kohendas nüüdne peadirigent Andrus Siimon natuke laululisemaks ja helilooja Piret Rips kirjutas kauni viisi.

moto

Lipp

TAN lindiga

TAN lipp laulupeol 2009

Valmis Lipuvabriku disainerite abiga 2009. a laulupeoks. Koori asutaja ja kauaaegse peadirigendi Arvo Ratassepa mälestuseks on lipul kasutatud koori esimese märgi kujundit. Lindil on Ratassepa autogramm ja tsitaat: «Laulus kõlab ajastu hääl, kõlavad ajastu tunded, laulus sulavad ühte loojad ja esitajad, osasaajad ja kuulajad». Õnnistatud Muhu Katariina kirikus 09.08.2009.

 

 

Logo

TAN logo

Koori rahvariietes naine, kätel TANi nimetähtedest moodustatud linnupesa aastaarvuga 1959. Kasutusel alates 1994. aastast, autoriks I soprani laulja Reet Sallert.

Selle kujundiga on trükitud suuremaid ja väiksemaid kahe poolega postkaarte; kooriliikme 50. sünnipäevaks kingitakse talle aga selline seinapilt, mis on varustatud mõne asjakohase mõtteteraga ja dirigentide ja lauluõdede autogrammidega.

Pesamotiivi on kasutatud ka eraldi.

 

 

Standart

Laulupeol 1969 Haapsalu laulupäeva rongkäik 2003

Valmis 1969. a. juubelilaulupeoks. Kavandi autor ja töö tegija oli koori asutajaliige ja tollane II aldi laulja, nahakunstnik Minni Patune.

Märk

Kuidas sündis koori märk. *

Lähenes koori 5. aastapäev. Taas tõsteti üles märgi küsimus. Esimesed märgikavandid joonistas üliõpilane Roolaht Tallinna Kunstiinstituudist. Mitu korda korraldati ka koorisiseseid konkursse märgikavandile, kuid sellel ei olnud olulisi tulemusi. Ainult Irina Veepere tõi kaasa rea kunstnik Vesterbergi kavandeid. Need aga ei leidnud koori poolt soosimist. Taheti midagi moodsamat, hoogsamat ja kaasaegsemat.

Aga millist? Seda head ideed ei olnud.

Vahepeal esilekerkinud variant hõbevärvilisest metallist huikava naise kujutisega ei osutunud viimistletud kujul enam vastuvõetavaks.

Alles novembri lõpul leidis koor oma akadeemilisele nimele ja temperamendile vastava ja samaaegselt kaasaegse lihtsa kolmnurga kuju, sama lihtsate ja karskete tähtedega T A N. (Üliõpilase Roolaht’i kavand).

TAN mark

Märgi lõplik variant kinnitati Minni Patuse energilisel eestkostmisel nüüd võrdlemisi kiiresti ja enne 5. aastapäeva-kontserti** sai koor omale uue märgi rinda.

___________________

* Koori kroonikast 13.12.1964

** 5. aastapäeva-kontsert toimus 20.12.1964.