Muusika

Koori repertuaar on mitmekesine, ulatudes läbi ajastute ning sisaldades nii sakraal- kui ka ilmalikku muusikat. Koor laulab väike- ja suurvorme, klassikalisi ja kaasaegseid, eesti, euroopa ja teiste rahvaste helitöid.

TAN-i osavõtul on ilmunud neli vinüülplaati (1969, 1973 ja 1981). Hulgaliselt on salvestusi nii raadio kui televisiooni arhiivides. 1997. a salvestas TAN koos Eesti Teaduste Akadeemia Meeskooriga eesti muusika heliplaadi «Laulusild». Koori teine CD-plaat valmis 1999. aastal ja sellele on salvestatud valik TANi 40. sünnipäeva kontsertidel esitatud helitöid. Koos Inseneride Meeskooriga on salvestatud heliplaat Raimond Valgre lauludega. 2004. a valmis CD «Laulu eestvõtja» ning sellele on salvestatud ulatuslik valik eesti heliloojate naiskoorilaule. 2009. a ilmus CD «Siin mu rõõmumaa», millelt võib muuhulgas leida ka Aare Kruusimäe 5-osalise eesti vaimulike rahvalaulude tsükli. 2012. a salvestati CD «Antonín Dvořák. Missa D-duur».