Te mälestus on meile hell…

Taevasesse laulukoori on lahkunud

Maiga Rammo (I s) 06.02.1946 – 02.03.2012
Kiira Kahn (I s) 25.02.1932 – 01.06.2012
Astrid Ratassepp 03.03.1927 – 27.07.2012
Maret Vihalem (I s) 31.05.1931 – 27.07.2012
Uuve Kirso (II a) 23.11.1937 – 11.11.2012